Sinnesro

Sinnesro – en stilla stund med musik, ljuständning och bön

Torsdagar klockan 19 i Kristine kyrka

Sinnesrosamlingar 2017
5 jan, 2 feb, 2 mars, 6 april, 4 maj, 1 juni,
6 juli, 3 aug, 7 sep, 5 okt, 2 nov, 7 dec

Präst: Anna Nilsson Christersdotter
Sjukhuspräster: Lasse Larsmark och Thomas Sjöberg

Sinnesrobön och psalm

Gud, ge mig sinnesro.

Att acceptera det jag inte kan förändra.

Mod att förändra det jag kan.

Och förstånd att inse skillnaden.

 

Psalm 769
Sång Södra Vätterbygdens Folkhögskola