Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan – andlig vård i samverkan

Vi är underbara. Människans kropp och själ är fantastiska. Vi är också sårbara. Lugnet och oron, skrattet och gråten finns nära varandra. När man själv eller någon man står nära blir sjuk, kommer ofta frågorna om mening och sammanhang. Det kan bli viktigt att få tala med någon om sitt liv, sina tankar och känslor. Sjukhuskyrkan har kunskap och erfarenhet av att möta människor i olika livsskeden och finns till för patienter, närstående och personal. Sjukhuskyrkan är de kristna församlingarnas gemensamma arbete i vården till tjänst för patienter, närstående och personal.

Samtalspartner och kontaktförmedlare
Sjukhuskyrkan är de kristna kyrkornas gemensamma arbete i vården. 
Den är en kostnadsfri resurs för patienter, närstående och personal.
Den har tystnadsplikt och för inte journaler.
Den missionerar inte.
Den kan förmedla kontakter med företrädare för andra religioner och livsåskådningar, liksom med kristna församlingar.

 

Etiska överväganden

Som patient eller närstående ställs du ibland inför situationer där du behöver fatta viktiga beslut. Sjukhuskyrkans anställda kan vara ett stöd i den här processen.