Kyrkoval

Den 17 september 2017 är det kyrkoval i Jönköpings pastorat. Då får alla Svenska kyrkans medlemmar som fyllt 16 år välja vilka som ska företräda dem de kommande fyra åren. På den här sidan kommer du att kunna läsa mer om vad kyrkovalet innebär samt praktisk information om hur, var och när du ska rösta.