Kyrkoråd

Kyrkorådet är pastoratets styrelse och verkställande organ. Kyrkorådet består av 10 valda ledamöter och 5 ersättare samt kyrkoherden som ledamot. Kyrkorådet ska yttra sig i ärenden som ska handläggas av Kyrkofullmäktige, ta hand om den ekonomiska förvaltningen och förvalta kyrkans och pastoratets egendom samt verkställa Kyrkofullmäktiges beslut

Förtroendevalda 2014-2017

Kyrkoråd
Bengt Olsson ordf. (posk)
Stig Hörnstein (S) 1:e vice ordf.
Barbro Johansson (sfk) 2:e vice ordf.

Övriga ordinarie ledamöter.
Margaretha Stråth (S)
Ulla Alström (S)
Marie-Louise Flodin ( Borg A)
Eva Stråth (kr)
Birgit Samefors (posk)
Rune Petersson (posk)
Rolf Johnson (sfk)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Ann Aldén, kyrkoherde

Ersättare:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Jakob Janerheim (Posk)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Kent Johansson (S)
Dick Thiman (S)
Stig Wikström (sfk)
Birgitta Bertilsson (posk)
Kent Käll (Borg A)