Kyrkogårdsutskott

Kyrkogårdsutskottet är utsett av Kyrkorådet och ska hantera begravningsverksamheten och fullgöra myndighetsutövning inom Jönköpings pastorat enligt särskild delegationsordning, samt ge råd och stöd i frågor om begravningsverksamheten. Utskottet hanterar även krematorieverksamheten.

Utöver den obligatoriska begravningsverksamheten, som finansieras med begravningsavgiften ska utskottet även erbjuda gravrättsinnehavare service i form av gravskötsel och andra arbeten på gravplatserna.

Mer info

Protokoll och mötesdatum

Ledamöter
Eva Logan Jansson, ordförande
Bert-Åke Näslund, vice ordf.
Gilbert Samefors
Rolf Johnson
Anna-Gynnerstedt

Ersättare
Lars Andersson

Anita Lindqvist
Björn Holgersson
Karl-Erik Henriksson
Torkel Eeg-Olofsson

Begravningsombud
Birgitta Sandgren