Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ, församlingens “riksdag”.

4 gånger om året kallas de 54 valda ledamöter och ersättarna till sammanträde. Deras uppgift är bland annat att besluta om pastoratets mål, godkänna årsredovisning och verksamhetsberättelse, fastställa budgeten, kyrkoavgiften och begravningsavgiften samt besluta i andra ärenden av principiell vikt.

Kontakt och protokoll

 

Rolf Eknefelt (sfk) ordf
Eva Stråth (kr) 1:e v ordf
Kerstin Kedvall (posk) 2:e v ordf
Sekr: tfn 036-30 35 12

Protokoll och mötesdagar