För vuxna

Grupper och träffar

För aktuella datum, se kalendern
Måndag
11-12 Elvakaffe

Enkel gemenskap runt kaffebordet i Kristinagården.
Terminsvis, helgfria dagar.
18-21 Matlagningskvällar för herrar
Terminsvis, helgfria dagar. Kristinagården. Anmälan krävs.
Onsdag
14-15.30 Daglediga
Välkommen till ett varierat utbud av träffar med gemenskap,
samtal och program. Kristinagården. Terminsvis, helgfria dagar.
Torsdag
12-13 Sopplunch

Terminsvis, helgfria dagar. Kristinagården. Pris 40 kr.
14-16 Stickcafé
Terminsvis, helgfria dagar. Kristinagården.
Övrigt
Samtalsgrupp om att leva vidare
Särskild inbjudan skickas till dig som mist en anhörig.
”För oss mitt i livet”
Frågor/anmälan, kontakta diakon Pehr-Håkan Johnson.
Resursgrupp
Medmänniskor som gör regelbundna besök eller punktinsatser.
Kontakta diakon om du vill ha kontakt, besök eller vara en resursperson.         

Mer info

Pehr-Håkan Johnson, diakon
Tfn 036-31 35 42

Kristinagården
Östra Storgatan 43
553 21 Jönköping
Tfn: 036-31 35 40


Kristine kyrka
Tfn: 036-31 35 50