Slottskapellet

Kapellet, som är en av Jönköpings vackraste byggnader, uppfördes redan år 1694 och sägs vara en av Jönköpings äldsta träbyggnader. Slottskapellet är en invigd lokal, vilket innebär att det klassas som kyrka.

Ritningarna till kapellet upprättades 1692 av dåvarande landshövdingen i Jönköping, Erik Dahlberg. Kapellet fick en planutformning likt ett grekiskt kors. Kapellet har en utpräglad barockkaraktär med grekisk korsplan vilket gör den till en centralkyrka. Över korsmitten reser sig en liten lanterin med huv och spira. Fasaderna är täckta med ljusgrå locklistpanel och takfallen är spåntäckta. Platsen har lång kontinuitet bakåt i tiden. Vid arkeologiska utgrävningar i och runt Slottskapellet 1989-90 påträffades grundmurarna efter  en stenkyrka med romansk planform, dvs långhus med smalare rakslutet kor i öster. Flera fynd av tegel gjorde att man antog att det rörde sig om en senmedeltida tegelkyrka.
Under senare delen av 1800-talet genomfördes en grundlig renovering av kapellet varvid tre tillbyggnader gjordes: vapenhus i norr och söder, samt sakristia i öster.

Nyheter Slottskapellet

Händer i Slottskapellet

< Juli - 2017 >

Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Tyvärr hittades inga händelser på den valda dagen.