Om Sofiagården

På 1950-talet blev behovet stort beträffande lokaler för kyrkliga ändamål i närheten av såväl Sofia som Ljungarums kyrkor. Till en början löstes frågan provisoriskt genom att man hyrde lokaler. Så småningom blev det en fråga om församlingsgårdar i egen ägo.

År 1957 fattades principbeslut om församlingsgård invid Sofiakyrkan. Då hyrdes lokaler i den så kalla Wendelska fastigheten, Kapellgatan 6, som köptes av samfälligheten 1963. Läget i korsningen Kapellgatan-Brunnsgatan var då utmärkt, eftersom tomten gränsade till Sofia prästgård med de möjligheter till tillbyggnad som därmed förelåg.

Redan då var nämligen behovet av rymligare lokaler stort. Om- och tillbyggnad skedde och 1966 var den nya församlingsgården klar. Den fick då namnet Sofiagården.

I Sofiagården är Du välkommen att deltaga vid de aktiviteter som erbjuds.

I Sofiagården kan man låna/hyra lokal för dopkaffe och minnesstund.
Kontakt:
Isel Bramstång 30 35 40
Linda Berggren 30 35 41
Sofiagården är handikapp- och rullstolsanpassad

Sofiakyrkan
Klostergatan
553 17 Jönköping
Tfn: 036-30 35 80
Sofia prästgård
Kapellgatan 6
553 17 Jönköping
Tfn: 036-30 35 45
Slottskapellet
Tfn: 036-31 36 30
Sofiagården
Kapellgatan 8
553 17 Jönköping
Tfn: 036-30 35 40,
036-30 35 50