Om Slottskapellet

Slottskapellet är ett invigt kyrkorum, beläget på Slottskyrkogården (väster om Sofiakyrkan) och är enligt många en av Jönköpings vackraste byggnader. Den uppfördes redan år 1694 efter ritningar av dåvarande landshövdingen i Jönköping, Erik Dahlberg. Kapellet fick en planutformning likt ett grekiskt kors. Under senare delen av 1800-talet genomfördes en grundlig renovering  av kapellet varvid tre tillbyggnader gjordes: vapenhus i norr och söder, samt sakristia i öster. Om detta liksom årtal för tillkomst står angivet på predikstolen. 1991 totalrestaurerades kapellet med ny färgsättning, ny altarmålning och ny tornprydnad. Altartavlan är målad av professor Sven Ljungberg från Ljungby. Motiven till tavlan har han tagit från sin egen trädgård. Överst syns flyttfåglar, och tranor det betyder ”jag kommer tillbaka” alltså en uppståndelsesymbol.

 

För bokning av dop eller vigsel i Slottskapellet

Kontakta församlingsexpeditionen
tfn 036-30 35 50

Kapellet är rullstols- och handikappanpassat
Plats för 100 personer