Om Österängskyrkan

Österängskyrkan ligger vackert insprängd i bostadsbebyggelsen, omgiven av grönytor och vattenspegel. Österängsdistriktet består av Österängsområdet och av Vättersnäs/Sanna. Sanna kyrka är ombyggd till Kyrkans Förskola – varför allt som tidigare ägt rum där är flyttat till Österängskyrkan.

Vid första advent 1961 invigdes Österängskyrkan av biskop Elis Malmeström. Den har ritats av arkitekten Johannes Olivegren i Göteborg och skiljer sig arkitektoniskt från flertalet svenska kyrkor.

Österängskyrkan blev på 60-talet i många avseenden modell för ett distriktsarbete inriktat på unga familjer i  ett sovstadsområde. Härinrättades så kallade äktenskapsskolor till vilka nyförlovade och unga äkta makar inbjöds, föräldraklasser i söndagsskolan för medföljande föräldrar där samtal fördes om kristen tro och kristet liv etc.

Från början var kyrkans utsmyckning sparsam. Altaret pryds av ett krucifix i brons och dessutom lägger man märke till de  små men strategiskt utplacerade glasfönstren av Raudi Fischer.  I församlingslokalerna finns en bildvävnad av Inga-Mi Vannérus-Rydgran. Under senare år har en bildvävnad av konstnären Mary Moeschlin tillkommit. Den hänger på korsväggen bakom altaret.

2003 startade kyrkan en musikskola. Kyrkans barn- och ungdomsverkamhet är sedan dess helt formad av musik och dans.

Österängskyrkan genomgick en både in- och utvändig renovering under 2004.

 

Vill du boka dop eller vigsel

Kontakta distriktspräst Ingvar Briland Tfn 036-31 35 71
Kyrka och församlingslokal är handikapp- och rullstolsanpassad.
Adress
Polstjärnevägen 7
554 64 Jönköping
Telefon
Tfn: 036-31 35 70