Gudstjänst

Söndagar

Gudstjänst firas i regel söndagar kl. 11.00 Två ggr i månaden är det Mässa.
Vid vissa tillfällen firas Ro för själen klockan 18.00. Ro för själen är en gudstjänst av meditativ  karaktär med mycket musik, ljuständning och tystnad tänkt att just ge ro för själen. Under terminerna firas Ro för själen en gång i månaden.

Onsdagar

Varje onsdag under terminerna 18.30 Stilla stund. En ca 30 min lång andakt med musik , ljuständning och tystnad.
En gång per månad firar vi Stilla stund med nattvard.

 

Övrig information

Dop sker i samband med vissa söndagsgudstjänster eller vid en särskild dopgudstjänst.

Vigsel efter särskild överenskommelse lördagar kl. 14.00 eller 15.30

För bokning av dop eller vigsel ring
Församlingsexpeditionen
tfn 036-30 35 02

S:t Olofsgården
Hasselvägen 27
553 07 Jönköping
Tfn: 036-31 35 90
Fax: 036-31 35 99
Ljungarums kyrka
Inre Ljungarumsvägen
(Postadress – se S:t Olofsgården)
Tfn: 036 31 35 96