Gudstjänst

 Bön
…har i alla tider varit kraftkällan i Guds församling, så ock i dag. Allt i människors liv kan innefattas i bön. Sorg-glädje, hopplöshet-tillförsikt, vrede-tacksamhet, ja allt som händer i vårt liv. I vår uppgift och kallelse som församling finns detta att bedja tillsammans, för och med varandra.  En förbönslåda finns vid ljusbäraren, där Du kan skriva ned Dina förbönsämnen och lägga i lådan. Olika färger på lapparna visar om Du vill att de ska nämnas i söndagens förbön i gudstjänsten eller i en liten bönegrupp.

Mer info

Högmässa och gudstjänster, med söndagsskola och kyrkkaffe, söndagar kl. 11.

Veckomässa onsdagar kl 18 och fredagar kl. 08.

Tomasmässa Vissa söndagar kl. 18
Stillhet-rörelse-sång-tystnad-nattvard

Sinnesro  Vissa torsdagar kl. 19.
– musik – stillhet – fördjupning –
Sjukhusprästerna Lasse Larsmark & Thomas Sjöberg.

Dop sker i samband med vissa söndagsgudstjänster eller vid en särskild dopgudstjänst.

Vigsel efter särskild överenskommelse lördagar kl 14 eller 15.30.

För bokning av dop eller vigsel
Ring församlingsexpeditionen
Tfn 036-30 35 02