Om Kristine kyrka

Välkommen till Kristine kyrka som är belägen i den östra delen av Jönköpings innerstad. Kyrkan grundades på Kristinadagen den 24 juli 1649 och invigdes den 20 april 1673.

Namngivningen hänger inte bara samman med den dagens namn; drottningen bar ju också det namnet, men den egentliga syftningen med namnet S: t Christinae kyrka gäller en ung italiensk martyr från staden Bolsena.Kristine kyrka har troligen ritats av holländaren och slottsbyggaren Hans Fleming. Grunden till Kristine kyrka lades på Kristinadagen den 24 juli 1649, som en hyllning till Drottning Kristina men också med en förhoppning om att drottningen skulle ta särskild hänsyn till stadens makthavare.

Invigningen skedde 1673 och tornet färdigställdes först 1686. Det var betydligt högre än det som kyrkan har i dag. Detta torn liksom övriga kyrkan förstördes i en storbrand 1790. Kyrkan hade före branden en hög takresning med dubbelt takfall och ett yppigt torn i barockstil. Efter branden restaurerades den enligt mera nyklassicistiska stilideal; stramare med raka linjer.

Kyrkan har genomgått ett antal renoveringar; 1877-1878,  då den försågs med ett runt fönster åt öster, nytt golv, nytt altare och gasledning infördes. 1918-1920 då mycket av interiören återställdes till det gamla. 1972-1973 då kyrkbänkarna disponerades om, pelarna frilades, dopkapellet omformades till ett Mariakapell med utsmyckning av bankerydskonstnären Margareta Engström och dopfunten placerad i koret strax nedanför altaret. Samt 1998-1999 då kyrkan rengjorts, målats om, förgyllts och väggarna belagts med ny puts.

Vill du boka dop eller vigsel?

Kontakta församlingsexp. 036-30 35 02

I Kristinagården fnns lokaler att låna vid dop och begravning, kontakta husmor 036-31 35 40

Kyrka och församlingslokal är handikapp- och rullstolsanpassad.

Öppettider
Måndag     10-16
Tisdag       10-16
Onsdag     10-19
Torsdag    10-16
Fredag       8-16
Lördag      10-14
Söndag     10-14