Kristine kyrka

Många människor söker sig dagligen till Kristine kyrka för en stund av stillhet och ljuständning. Det katedralliknande kyrkorummet öppnar möjligheter till större kultur- och musikarrangemang. Gudstjänstlivet spänner från vardagsmässans enkelhet till söndagens gudstjänst där delaktighet är ett av ledorden.