Gudstjänst

Söndagsgudstjänst firas varannan söndag. En gång i månaden firas Familjegudstjänst och då ges möjlighet till dop. Den andra söndagen i månaden är det en enklare kvällsgudstjänst med nattvard. Oftast medverkar någon eller några av kyrkans körer.

Den vecka det inte är gudstjänst är det en öppen kvällssamling på tisdagen kring söndagens texter. Det börjar med en enkel måltid till självkostnadspris innan samtalet börjar. Kvällen avslutas med enkel bön för varandra och för det som känns angeläget.

På lördagarna sjuder det oftast av liv i kyrkan. Då är det dopgudstjänster på förmiddagen och mitt på dagen och under sommarhalvåret sin vigselgudstjänster på eftermiddagen.

På sommaren är det också Musik i sommarkväll.

Mer info

Gudstjänst firas vanligen varannan söndag antingen Familjegudstjänst klockan 11.00 eller Söndagsmässa klockan 18.00.

Dop sker i samband med söndagens gudstjänst eller vid dopgudstjänst på lördagar klockan 11.00 eller 12.30.

Vigsel lördagar klockan 14.00 15.30 eller 17.00

Adress
Järstorp
555 94 Jönköping
Telefon/Fax
Tfn: 036-30 35 26