Gudstjänst

Högmässan Vi firar högmässa varje söndag, oftast har vi någon kör som medverkar och söndagsskola för barnen (se gudstjänstprogram). Under nattvarden är man fri att göra på olika sätt. Man kan sitta kvar på sin plats, gå till  ljusträdet och tända ljus eller komma fram till altaret och ta emot Kristus i vin och bröd. Om man vill ha en välsignelse istället visar man det genom att lägga ena handen på axeln.

Kyrkkaffe Efter varje huvudgudstjänst är alla välkomna till kyrkkaffe i Birgittasalen. Under fastan serveras hembakat bröd till en lite högre penning än annars och all behållning går till Svenska kyrkans internationella arbete.

I samband med vår öppna förskola och ofta tillsammans med Kyrkklockans förskola firar vi några torsdagar per termin vardagsgudstjänst. Barn och vuxna får mötas tillsammans för att lyssna på en bibelberättelse, tända ljus, sjunga och be. Det brukar bli en avslappnad och härlig atmosfär!

Våra olika gudstjänster

Högmässa firas varje söndag kl. 10

Vardagsgudstjänst firas vissa torsdagar kl. 10

Adress
Lovisagatan 10 B
554 72 Jönköping
Telefon/Fax
Tfn: 036-31 35 00
Fax: 036-31 35 09