Barn & familj

MÅNDAG
9.30-11.30 Kyrkans Öppna Förskola (KÖF) För barn 0-6 år
En samling för daglediga med barn. Gemenskap, sång, lek, fika och skapande! 

Kontaktperson

Barn, familj och ungdom
Maria Wallinder Elg
tfn 036-31 35 03
E-post/mail

Adress
Lovisagatan 10 B
554 72 Jönköping
Telefon/Fax
Tfn: 036-31 35 00
Fax: 036-31 35 09