Musik

Liten kyrka med stor körverksamhet

I Ekhagskyrkan finns körer för alla åldrar. Här samlas varje vecka ca 90 personer för att sjunga. Varje kör har sin egen repertoar och musikstil, håller egna konserter och medverkar regelbundet i församlingens gudstjänster.

 

Barn- och ungdomskörer

Tisdag 
17.15-17.45 Barnkör 6 år och uppåt
Vi träffas, sjunger, leker och har kul. Medverkar i kyrkans gudstjänster, musikaler, lucia- och vårkonserter.
16.15-17.00 Ungdomskör 10 år –
Medverkar i kyrkans gudstjänster, musikaler, lucia- och vårkonserter. 
Onsdag
15-15.45 Musiklekis
I musiklekis är barnet 3-6 år och klarar sig bra utan stöd  av mamma och pappa. Med hjälp av sång, rörelse och olika slags musik gör vi en  gemensam upptäcktsfärd i musikens spännande värld. Vi sjunger gamla och nya  sånger och leker med ljud, med både röst och rytminstrument. Någon gång under  terminen får barnen sjunga i gudstjänsten.

Vuxenkörer

Måndag 
10-12 Psalmgruppen varannan vecka
En pensionärsgrupp som sjunger och umgås. Psalmgruppen visar på att musiken är hälsosam och håller oss pigga.
Tisdag
19-20.30 Kyrkokören
En blandad vuxenkör som sjunger kyrkomusik i  varierande stilar med medlemmar från 18-85 år!
Kyrkokören är den kör som tydligast visar att musiken  inte sätter gränser. Medverkar vid gudstjänster/musikgudstjänster.
Torsdag 
19-21 Damkören Cantilena
Cantilena har kyrkan som sin bas med medverkan i gudstjänster men arrangerar även egna konserter, ofta med duktiga gästsolister. Kören har en blandad repertoar. Cantilena startade en gång som Ekhagskyrkans ungdomskör och har utvecklats till en duktig  damkör och samlar deltagare från hela kommunen.

Kontaktpersoner

Håkan Sparf
Tfn  036-31 35 64

Psalmgruppen
Brita Weiler,
Tfn 036-17 48 32

Adress
Hagtornsgatan 7
554 57 Jönköping
Telefon
Tfn: 036-31 35 60