Om Dalvikskyrkan

Dalvikskyrkan ligger på höjderna väster om Jönköpings centrum ovanför stadsdelarna Bäckalyckan och Bymarken. Dalvikskyrkan är en samarbetskyrka mellan Svenska kyrkan och EFS och har en egen styrelse. EFS missionsförening i Jönköping har ca. 120 medlemmar. Många frivilliginsatser från medlemmarna och andra i församlingen görs i samarbete med de tre av EFS anställda och församlingens präst. 
Dalvikskyrkan uppfördes 1968. På hösten samma år godkände EFS:s missionsförening i Jönköping och Sofia församlings kyrkoråd ett förslag till samgående på Dalvik. Kyrkan invigdes 1969.
EFS:s missionsförening, som byggt kyrkan, driver den utifrån EFS-riktlinjer och kyrkans komminister är anställd av Svenska kyrkan i Jönköping.
Redan efter några år svällde verksamheten och lokalerna upplevdes för trånga. 1985 gjordes en tillbyggnad. Storstugan och foajén i övre planet utvidgades och i källarvåningen ordnades större utrymmen för den livliga barn- och ungdomsverksamheten.
Kyrkorummet har ca. 200 sittplatser. Kyrkan äger ett intressant konstverk i sin fondvägg; en sex meter hög Kristusgestalt med armarna sträckta i en symbolisk rörelse uppåt och formad av tegel i olika färger. Konstnären är Yngve Nilsson i Osby.

En mötesplats med
Jesus Kristus i centrum.

[Dalvikskyrkans motto]

 

EFS bedriver verksamheten i kyrkan med ett ekonomiskt stöd från Jönköpings pastorat. För att få en god ekonomi är kyrkan beroende av ett ekonomiskt stöd från kollekter och gåvor.

Vill du stödja verksamheten? 
Vi tar tacksamt emot ditt bidrag:

Plusgirokonto 11 73 98-8.

Swish 123 231 47 48
(Ange ändamål till exempel: Kollekt, EFS-mission, BIAL (Barn i alla länder), Hela människan, DVK (Dalvikskyrkan), Kyrkkaffe, med mera.)

 

 

Adress
Sannelundsgatan 15
554 47 Jönköping
Telefon
Se "Kontakt Dalvikskyrkan"
Mail
info@dalvikskyrkan.se
Swish
Swish 123 231 47 48