Om Bymarkskyrkan

Bymarkskyrkan är en distriktskyrka inom Sofia-Järstorps församling med ansvar för stadsdelarna Bymarken, Lerhagen, Vätterslund och Åbolid.

Kyrkan byggdes 1935 efter ritningar av stadsarkitekten Göran Pauli. Från början kallades kyrkan för Bymarkens församlingshem. Den fick sitt nuvarande namn 1963. Kyrkan har blivit om- och tillbyggd vid två tillfällen: 1973 och 1997. Vid det senare tillfället inrättades bland annat en hiss. Korfönstret kommer från firman N. P. Ringström AB, Stockholm, 1936.

Runt kyrkan finns en vacker park med gräsmatta, sommaräng och en skogsdunge. I parken står kyrkans klockstapel, byggd 1935, med en klocka gjuten samma år av Olssons klockgjuteri i Ystad.

Omedelbart öster om kyrkan ligger Bymarkens prästgård, uppförd 1932.

Här kan du läsa mer om Bymarkskyrkan.

Vill du boka dop eller vigsel?

Kontakta församlingsexpeditionen
tfn 036-30 35 50
Skicka mail

Kyrkan rymmer ca 110 personer.
Församlingslokal finns att låna, plats för 60 personer.

Kyrka och församlingslokal är handikapp- och rullstolsanpassad.