Hitta till Bymarkskyrkan

Från Jönköpings Resecentrum: Starta på Järnvägsgatan och sväng höger in på Västra Storgatan och fortsätt ca 700 m. Kör vidare in på Kortebovägen och fortsätt ca 340 m. Sväng vänster in på Trollhättegatan och fortsätt ca 500 m. Sväng därefter höger in på Hallmansvägen och kör ca 170 m. Sväng vänster in på Swedenborgsgatan och kör ca 20 m. Sväng slutligen vänster in på Väpnargatan och fortsätt ca 70 m. Framme!

 • Martin Ahlqvist

 • Präst
 • Bymarkskyrkan
 • 036-30 35 91
 • Skicka mail
 • Mia Hellgren

 • Barn/ungdom
 • Bymarkskyrkan
 • 036-30 35 93
 • Skicka mail Församlingspedagog
 • Louise Jedensjö

 • Barn/ungdom
 • Bymarkskyrkan
 • 036-30 35 97
 • Skicka mail
 • Cecilia Landström

 • Kyrkvaktmästare/församlingshemsvärd
 • Bymarkskyrkan Sofiakyrkan
 • 036-30 35 90
 • Skicka mail
 • Christina Petersson

 • Kyrkomusiker
 • Bymarkskyrkan
 • 036-30 35 94
 • Skicka mail Kantor
 • Charlotte Säll

 • Diakoni
 • Bymarkskyrkan
 • 036-30 35 92
 • Skicka mail Diakon