Gudstjänst

På Bymarken firar vi gudstjänst varje söndag kl. 10.00.  Varannan söndag firas högmässa (gudstjänst med nattvard) och varannan gudstjänst utan nattvard. I samband med gudstjänsten är det söndagsskola för barnen. Barnen är alltid med i gudstjänstens inledning som är riktad mot dem. Sedan går de en trappa ner för en egen samling och möjlighet till skapande verksamhet. En söndag i månaden firas gudstjänsten som familjegudstjänst och då utgår söndagsskolan. Varje söndag är det kyrkkaffe i Martasalen med god gemenskap kring kaffeborden. I Bymarkskyrkan möter vi både Gud och varandra!

 

 

 

Mer info

Gudstjänst/högmässa firas varje söndag kl. 10

Helgsmål med musikandakt en lördag kl. 18.00 i månaden.