Ekhagskyrkan

Ekhagskyrkan är den yngsta av pastoratets kyrkor. I snart 20 år har tegelkyrkan stått vid Ekhagens centrum. Låga trösklar och högt i tak – beskriver lokalerna ganska bra – de flesta av dörröppningarna saknar trösklar och takhöjden räcker till och toppar i kyrksalen på 13 m.