Gudstjänst

På Bymarken firar vi gudstjänst varje söndag kl. 10.00.  Varannan söndag firas högmässa (gudstjänst med nattvard) och varannan gudstjänst utan nattvard. Den söndag det inte är nattvard firas en enkel kvällsmässa kl. 18. I samband med förmiddagsgudstjänsten är det söndagsskola för barnen. Barnen är alltid med i gudstjänstens inledning som är riktad mot dem. Sedan går de en trappa ner för en egen samling och möjlighet till skapande verksamhet. En söndag i månaden är det familjegudstjänst och då utgår söndagsskolan. Varje söndag är det kyrkkaffe i Martasalen där det alltid är god gemenskap kring kaffeborden. I Bymarkskyrkan möter vi både Gud och varandra!

 

 

 

Mer info

Gudstjänst/högmässa firas varje söndag kl. 10

Helgsmål med musikandakt en lördag kl. 18.00 i månaden.