Bymarkskyrkan

I Bymarkskyrkan är det ofta trångt – dels för att det är en liten och mysig distriktskyrka men också för att det finns många som har kyrkan som sitt andliga hem. I veckorna träffas olika grupper både på dagtid och kvällstid. Här möts alla olika åldrar. Syförening, lekmannakår, barntimmar, kyrkokör och ungdomsgrupp är ett axplock av vad som finns att välja på.