Vid dödsfall

Vid ett dödsfall är det vanligast att du tar hjälp av en begravningsbyrå för att ordna med begravning och andra praktiska saker. Du som anhörig väljer dock själv vilken hjälp du behöver och hur mycket.
Oavsett vem som ordnar med begravning är det viktigt att ta hänsyn till den avlidnes önskemål.

Du är alltid välkommen att kontakta oss vid frågor.


Vi kommer inte överens
Ibland kan det uppstå konflikt gällande den avlidnes sista vila. Då kan vi hjälpa till och medla.
Läs mer om din rätt till medling


Begravningsombud
Begravningsombuden är utsedda av Länsstyrelsen för att granska begravningsverksamheten. De bevakar intressen för de som inte tillhör Svenska kyrkan.
Läs mer om begravningsombud


Vi är måna om det vi gör och arbetar med. Läs gärna om vårt kvalitetsarbete

 

Kontakta oss

Begravningsassistent
Telefon: 036-30 35 06

Öppettid:
Vardagar helgfri måndag – fredag
kl 9.00 – 12.00
kl 13.00 – 15.00

Växel: 036-30 35 00

Begravningsombud
Birgitta Sandgren
Granstigen 3,
561 96 Lekeryd

Telefon: 036-800 09

Mobilnummer: 0730-45 25 41
Skicka mail