Gravskötsel

Om man inte hinner, kan eller orkar ta hand om graven själv – låt oss hjälpa till. Vi erbjuder olika typer av skötselavtal, allt från sommarblomsplantering till tvättning av gravsten och flerårsskötsel.

Som gravrättsinnehavare har du ansvaret för att hålla gravplatsen i ett ordnat och värdigt skick. Ofta finns viljan att ta hand om sina anhörigas grav, men tiden eller orken kanske inte räcker till. Då kan vi hjälpa dig genom våra olika skötselpaket beroende på hur mycket hjälp du behöver.

Vi har mångårig erfarenhet av att vårda och sköta gravplatser. Vi har duktiga medarbetare som dagligen arbetar med gravskötsel och kyrkogårdens gröna miljö – Allt för att omgivningen ska bli så trivsam som möjligt för dig!

 


Gravsten

Du har som gravrättsinnehavare rättighet, men inte skyldighet att sätta upp en gravsten eller gravvård. Inom vissa kvarter finns det gravvårdsbestämmelser att förhålla sig till som exempelvis anger vilken höjd och bredd stenen får ha inom kvarteret.

 

Återanvända gravstenar – ett miljövänligare alternativ.

Hos oss på Kyrkogårdsförvaltningen har du möjlighet att köpa gravsten. Du betalar inget för materialet, utan bara för bearbetning, transport och kostnader som tillkommer i samband med försäljning.

Att återanvända gravstenar är ett viktigt del i vårt miljöarbete.

Läs vår Miljöpolicy

 

Säkra stenar!

Centrala Gravvårdskommittén har utarbetat en bestämmelse för vad en sten ska klara.  Vi följer CGK´s bestämmelser och kontrollen utförs enligt ett rullande schema.

Läs mer om Gravstenssäkerhet. 

 

 

Är du intresserad av gravskötsel?

Välkommen att kontakta Kyrkogårdsförvaltningen
Telefon: 036- 30 35 06

Har du frågor kring säkerhetskontroll av gravsten?
Växeltelefon: 036-30 35 00