Begravningskapell

Vi har flera lokaler du kan välja på, både små och stora med eller utan religiösa symboler. Utöver kapellen går det också att välja en av våra tio kyrkor till begravningsceremonin.
Östra kapellet, Stora och lilla Skogskapellet passar för borglig ceremoni eftersom de vid önskemål är utan kristna symboler. Dunkehalla kapell är litet och intimt med få sittplatser. Slottskapellet är en invigd kyrkolokal och räknas som kyrka.