Brådskande – vid kris

När katastrofen inträffar

Över hela Sverige och på många platser runt om i världen, har Svenska kyrkan personal med stor erfarenhet av att stötta människor i kris. Vid katastrofer är kyrkan en viktig del av krisarbetet.

Vid olyckor och svåra händelser är behovet av stöd och samtal stort. Med erfarenhet och kunskap om att möta människor i sorg är Svenska kyrkan en viktig aktör vid kriser och katastrofer. Svenska kyrkan har ett väl utvecklat samarbete med polis, räddningstjänst, sjukvård och andra myndigheter.

Kontaktuppgifter

Krissamordnare:
Ann Aldén, kyrkoherde
Tfn: 036-30 35 49

Vid akuta situationer ring 112,
om du behöver hjälp av polis, ambulans eller brandkår eller Jourhavande präst.