Kyrkans miljöarbete

Jorden, vårt hem, utsätts idag för större belastning än den klarar av att bära. Den skapelse vi lever i är i fara. Det är inte enbart en miljöfråga. Det som står på spel är människans rätt till ett drägligt liv, en rättvis fördelning av jordens resurser och en värld där vi lever i fred med varandra och delar livet med andra former av liv.

Svenska kyrkan är en del av en världsvid kyrka. Våra systerkyrkor runt om i världen ser hur klimatförändringarna påverkar möjligheterna till utveckling. Ett stort ansvar vilar på oss i den rika världen att gå före och förändra vår livsstil.

Svenska kyrkan Jönköping tar aktivt ansvar för en hållbar utveckling. Tydligast märks detta i att förskolorna, kyrkoförvaltning och kyrkogårdsförvaltning är miljödiplomerade verksamheter samt att församlingsverksamheten på olika vis stödjer Fairtrade.

Vill du veta mer...

…om Svenska kyrkans arbete med miljö och Fairtrade?

Kontakta
Jens Ingolf
Tfn 036 30 35 19
Skicka mail