Om Jönköpings pastorat

Jönköpings pastorat, eller Svenska kyrkan Jönköping, består av Kristina-Ljungarums församling och Sofia-Järstorps församling. I pastoratet ingår:

 • 9 distriktskyrkor med tillhörande församlingshem
 • Samarbetskyrkan Dalvikskyrkan
 • Familjerådgivning
 • Sjukhuskyrka
 • Skolkyrka
 • Universitetskyrka
 • 3 förskolor: Kyrkklockan, Kyrktuppen, Sanna förskola.
 • Kyrkogårdarna: Dunkehalla, Ljungarum, Järstorp, Skogs-, Slotts- och Östra kyrkogården.
 • Kyrkogårdsförvaltning
 • Kyrkoförvaltning
 • Fastighetsenhet

Visste du att

Pastorat är benämningen på en kyrkoherdes tjänstgöringsområde. Inom ett pastorat kan finnas en eller flera församlingar.

I Jönköpings pastorat bor ca 60 000 invånare varav 39 000 är medlemmar i Svenska kyrkan.

Jönköpings pastorat har ca 170 medarbetare, varav ca 30 är ferie- och säsongsarbetare.

Verksamheter är i stor utsträckning beroende av frivilliga i form av förtroendevalda, gudstjänstvärdar, konfirmatonsledare, besökstjänst m.m.