Internationellt arbete

Snabb katastrofhjälp, långsiktig utveckling och mer än hundraårigt samarbete med kyrkor i Afrika och Asien. Det är ett sätt att beskriva Svenska kyrkans internationella arbete.

Men det innehåller mycket mer. Där ingår frågor om rättvis handel, hiv och aids, jordbruksutveckling, försoning och dialog, mikrokrediter, mänskliga rättigheter, kvinnligt ledarskap, teologisk utbildning och flera andra viktiga områden. Vi vill bidra till en rättvis värld utan hunger, fattigdom och förtryck. Det utförs i en världsvid kristen gemenskap med respekt för varje människas värde. Hoppet lever och uttrycks i lovsång, bön och handling.

Arbetet finansieras till den allra största delen av pengar som samlas in här i Sverige. Endast fyra procent av kyrkoavgiften, dvs den avgift som varje medlem betalar via skattsedeln, går till det internationella arbetet. Och det innebär bara en procent av hela budgeten för biståndsarbetet. Tack vare stöd från Sida och gåvor från enskilda givare, företag, föreningar och organisationer kan vi fortsätta vårt viktiga arbete för en rättvisare värld.

Mer info

Ombud för Svenska kyrkans internationella arbete:
Kjell Danfors
Tfn 036-30 35 55

Läs mer på Svenska kyrkans hemsida