Förtroendevald och protokoll

Kyrkofullmäktige sammanträder 2017-05-30 kl 19.00 i Sofiagården. Välkommen!

Ärenden enligt föredragningslista