Profil – värdegrund

Genom vårt förhållningssätt vill vi uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation.

Vi vill vara en del i församlingens barn- och familjeverksamhet. Vi deltar i Gudstjänster och musikaler med sång och drama. Barnen på förskolan besöker kyrkan regelbundet och då träffar vi vår förskolepräst.

 

 

 

"Det finns inget barn i all världen som inte får plats i Guds famn"

(Britt G Hallqvist)

 Vi vill förmedla…

  • Att du är älskad för den du är
  • Att du är unik
  • Alla har lika värde