Kyrktuppens förskola

Förskolan Kyrktuppen ligger på Dalvik och den startades 2006. Förskolan har två avdelningar med plats för sammanlagt 30 barn fördelade på två avdelningar, Lillfjädern och Storfjädern. Förskolan har ljusa lokaler och en härlig grön utegård med många utrymmen för lek. Vi förändrar lekmiljön efter barnens behov och intressen.

 

 

 

 

 

 

Mer info

Viktiga datum 

Kontakt
Kyrktuppens förskola
Sannelundsgatan 13
554 47 Jönköping

Storfjädern
Tfn 036-30 35 36

Lillfjädern
Tfn 036-30 25 66

Skicka mail