Bra att veta

Varje dag ger vi barnen möjlighet att arbeta med olika skapande material. Vi erbjuder en spännande lekmiljö utifrån barnens behov och intressen i våra rymliga lokaler. Vi lägger stor vikt vid att kontinuerligt förändra i lekmiljön så att barnens lust att leka och lära stimuleras. Genom leken bearbetar barnen sina upplevelser.

Lek är ett sätt att lära sig leva…

Varje dag har vi utelek och minst en gång i veckan går vi på en längre utflykt till skogen. Vi vill ta tillvara barnets egna intressen och ge barnet möjlighet att använda sig av många olika uttrycksformer såsom sång, musik, rörelse, skapande och drama. Vi vill hjälpa barnen att utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp.

På förskolan arbetar vi efter Läroplan för förskolan som säger
förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden.”

 

 

Mer information

Likabehandlingsplan

Tillsynsrapport förskolorna