Vanliga frågor

Vad kostar det?  
200:- för par samtal om du bor i församlingar som bekostar familjerådgivningen. 350:- om du bor i icke bidragsgivande församling. De flesta församlingar i Jönköping och dess närhet ger bidrag. Dessa bidrag möjliggör den subventionerade avgiften.

Återbud?

Återbud kan lämnas på vår telefonsvarare eller via mail.

Sent återbud/uteblivet besök debiteras med besökskostnad.

Hur snart kan man få tid? 
Vår ambition är att ge en första tid inom 2 veckor. Periodvis är det många som går hos oss. Vad vi då kan erbjuda är att bli satt på en väntelista. Du blir då uppringd så snart vi har lediga tider.

Kan man komma själv?
Du kan komma själv. Då möter du en av oss.

Har ni tystnadsplikt?
Samtalet sker under sträng sekretess. Vi för inga journaler.

Vem kan vända sig till er?

Till Svenska Kyrkans Familjerådgivning kan du vända dig med olika relationssvårigheter i par, familjen eller andra nära relationer.

Hit kan du vända dig oavsätt tro eller tillhörighet till någon kyrka.

 

Visste du att...

  • Svenska kyrkans familjerådgivning finns på trettio orter över hela landet.
  • Samtalen sker under sekretess.
  • Du måste inte vara troende för att söka hjälp.
  • Familjerådgivarna har gedigen kompetens. De är utbildade socionomer, präster eller psykologer. Efter akademisk examen följer fortbildning i psykoterapi och par- och familjerådgivning. .
  • Även enskilda kan söka hjälp för relationsproblem. Det kan till exempel handla om sorgen efter ett dödsfall eller en skilsmässa.
Källa: Jan Sjögerud, handläggare på kyrkokansliet i Uppsala.