Samtal och stöd

Vi har tid att lyssna 

Det finns hopp, även när det är som mörkast. Någon som lyssnar. En axel att luta sig mot. Goda råd om vart man kan vända sig. En erfaren samtalspartner i de stora livsfrågorna. Svenska kyrkan finns till just för att stödja dig. Sorgegrupper erbjuds den som förlorat sin make/maka eller sambo.

Behöver du bara någonstans att vara, ett sammanhang att få höra till? Läs mer om alla våra verksamheter under Barn & förälder, Ung eller Vuxen. Förhoppningsvis finns där något för dig. Och välkommen till någon av våra kyrkor för att fira gudstjänst, eller bara få vara till en stund.

Någon att tala med

Församlingens präster och diakoner
Klicka här för kontaktuppgifter.

Du kan också alltid ringa till vår växel, tfn 036-30 35 00
för att få hjälp att bli kopplad till rätt person.