Konfirmation

Har konfirmationen någon betydelse idag? Det tror vi att den har. Tusentals ungdomar konfirmeras runt om vårt land varje år. En stor majoritet upplever konfirmation som något mycket positivt. Att vara del i en konfirmandgrupp är att få möjlighet att lära, växa och känna sig värdefull. Det är också att vara del av en lång och fin tradition.

 

Välkommen att anmäla dig till någon av de konfirmandgrupper som startar hösten 2017!

Anmälan är öppen t.o.m. den 3 september.