Gudstjänst

Gudstjänsten – veckans höjdpunkt

Varje söndag och helgdag firas gudstjänst i din församling. Gudstjänsten är veckans höjdpunkt, då glädjen och tacksamheten över Jesu uppståndelse är i centrum. I kyrkan kan du mogna som människa och hämta näring till din tro i mötet med Gud. Gudstjänsterna är en upplevelse av mystik, dramatik, Gudsgemenskap och vägledning. Idag kompletteras högmässan av många andra typer av gudstjänster, exempelvis stämningsfull Taizémässa i Slottskapellet, Tomasmässa med mycket rörelse i kyrkorummet, familjegudstjänster och musik- och gospelgudstjänster av olika slag.

Gudstjänstens syfte är att ge stadga och regelbundenhet åt den kristna livshållningen. Visst kan man vara kristen på egen hand, men vi behöver möjligheter till fördjupning och regelbunden påfyllning av intryck. I gudstjänsten möter vi andra människors erfarenheter och vi öser ur de rika källor som kyrkan förvaltar. Gudstjänsten är öppen för alla, både troende och sökare och utgör kärnan i Svenska kyrkans liv.

 

 

Visste du att...

…kyrkan har ett eget kyrkoår? Det börjar första söndagen i advent och slutar med domssöndagen. Kyrkoåret hjälper oss att sätta in våra liv i ett större sammanhang. Söndagen är den stora gudstjänstdagen och varje söndag och helgdag under kyrkoåret har sitt namn, sitt tema och sina bibeltexter.
Här hittar du mer information om kyrkoåret.