Tidningen Amos

Svenska kyrkan i Jönköping ger från och med 2015 ut tidningen Amos fem gången per år till alla hushåll i Jönköping.

Amos är ett nationellt magasin om livsfrågor och kristen tro, och i den rikstäckande tidningen finns en bilaga med lokal förankring. Detta innebär att du som läsare dels får 28 sidor spännande läsning på olika teman, men utöver detta också får 8 sidor som specifikt handlar om mer lokala frågor. Och allt detta får du gratis, som en hälsning från Svenska kyrkan Jönköping.

Tanken med Amos, både den nationella och den lokala versionen, är att väcka tankar om ”de stora frågorna”. Syftet är att beskriva vad kyrkan ÄR snarare än vad kyrkan GÖR, därför innehåller tidningarna ingen fullständig lista över aktiviteter och gudstjänster. Ett axplock finns med, men för en komplett lista över vad som händer i de olika kyrkorna hänvisas du istället till kalendariet på hemsidan eller månadsbladen för respektive kyrka.

Hoppas du får en trevlig läsning!

 

 

Digital Amos

Nr 1 utgiven v. 12

Nr 6 utgiv. v.49